فرم ارتبــاط با ما
 
   
   
 
   آدرس

آدرس ها:
معدن سپید سنگ و بهسنگ شیراز : شهرستان مرودشت بخش مرکزی دهستان مجد آباد روستای گودزرشک
معدن دهبید: اقلید- ۷ کیلومتری جاده بصیرون- کوه گود میان
کارخانه سنگستان فارس: کیلومتر ۳ جاده شیراز-فسا
دفتر مرکزی: شیراز خیابان معالی آباد نبش کوچه ۹ ساختمان یونیک طبقه ۷ واحد ۳۱ ۰۷۱۳۶۳۶۰۷۶۲