شرکت صنایع سنگ رضایی

مجموعه معادن سنگ برادران رضایی که شامل : ۱- معدن سپید سنگ شیراز ۲- معدن بهسنگ گودزرشک مرودشت ۳- معدن زرین کانیار دهبید ۴- معدن پارسیان ۵- کارخانه سنگستان فارس؛ با بیش از دو دهه تجربه درخشان افتخار این را دارد که در صنعت سنگ و معدن به عنوان یکی‌از اصلی ترین و مشهورترین تولید کنندگان سنگ های لایمستون و مرمریت در کشور و حتی در خاورمیانه به صورت کوپ های صادراتی و داخلی فعالیت نماید و با توان و فعالیت در تمام طول سال مشغول به تولید می باشند بطوریکه معمولا بین ۸ تا ۱۵سینه کار همواره در هر یک از معادن مشغول به فعالیت هستند.

See Product

محصولات

Products

سنگ ساختمانی رضایی

سنگ ساختمانی رضایی

مشاهده پکها

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی جایگزین می گردد...

our blog

NEWS & BLOG

اخبار و مقالات